Božja volja ili Božja dozvola

Kada se dogodi strašna nesreća, kada nas pogodi zlo, kada se naš mali svijet uruši, uvijek se postavlja pitanje: “Zašto?” Tada razbijamo glavu tražeći teološka objašnjenja i izmišljamo razloge za “ovakvo Božje djelovanje”. Često čujemo pobožne fraze poput “Bog je tako htio” ili “ništa se ne događa slučajno”. Kao mladi kršćanin prihvatio sam ideju da se “ništa ne događa slučajno” i vjerovao sam da je … Continue reading Božja volja ili Božja dozvola