person holding white printer paper

Značenje pojedinih Božjih imena u Bibliji

Svaki od mnogih naziva za Boga opisuje različiti aspekt Njegovog raznovrsnog karaktera. Ovo su neka od poznatijih Božjih imena u Bibliji: EL, ELOAH: Bog „moćni, silni, istaknut“ (Postanak 17,1; Izaija 9,6) — etimološki, El znači „moć“, kao što je u stihu: „U vlasti moje ruke je da ti naudim“ (Postanak 31,29). El je povezano s drugim kvalitetama, kao što su poštenje (Brojevi 23,19), ljubomora (Ponovljeni zakon … Continue reading Značenje pojedinih Božjih imena u Bibliji