BOG JE PRAVEDAN I KAŽNJAVA GRIJEH (Heidelberški katekizam 9-11)

9. Zar Bog nije nepravedan prema nama zahtijevajući u svojem Zakonu ono što ne možemo održati? Ne, jer Bog je stvorio ljude takvim da ga mogu održati. Oni, međutim, iskušani od đavla, u nerazboritoj neposlušnosti, lišili su sebe i svoje potomke tih darova. Kratko razmatranje: Bog je stvorio čovjeka sa sa slobodnom voljom. Adam je bio slobodan da bude poslušan Božjoj volji, odnosno da djeluje … Continue reading BOG JE PRAVEDAN I KAŽNJAVA GRIJEH (Heidelberški katekizam 9-11)