Božja providnost

Što je Božja providnost? (Heidelberški katekizam 27-28)

Božja providnost je blažena i utješna istina. Bog svime upravlja, sve mu je znano i brine u svemu za svoju djecu. O tome nam govore sljedeći članci Heidelberškog katekizma. Prethodna razmatranja vidi ovdje. Božja providnost 27. Što je Božja providnost? Svemoguća i uvijek prisutna Božja moć, kojom On održava, kao svojom rukom, nebo i zemlju i sva stvorenja, te tako upravlja njima da bilje i trava, … Continue reading Što je Božja providnost? (Heidelberški katekizam 27-28)

C.H. Spurgeon: Bog nas ne napušta

BOG NAS NE NAPUŠTA! C.H. Spurgeon, daroviti propovijednik 19. stoljeća, govori nam o blaženoj istini, da je Bog s nama u svakoj životnoj situaciji. On nas nikada ne napušta, jer smo njegovi, njegovih ruku djelo. Ljubljeni, kad Isus dođe kao Sin Čovječji, on će prepoznati našu slabost i sjetiti se naših kušnji; znat će za borbu našeg srca i žalost koju nas je stajala iskrena … Continue reading C.H. Spurgeon: Bog nas ne napušta

NE BOJ SE SUTRAŠNJEG DANA, BOG JE VEĆ TAMO!

„Siguran sam da nas neće ni smrt ni život… moći rastaviti od ljubavi Božje koja je u Kristu Gospodinu našemu“ (Rimljanima 8, 38-39) Na svome starom autu imao sam naljepnicu na kojoj je pisalo: „Ne boj se sutrašnjeg dana, Bog je već tamo“. Ova izjava na najbolji način sažima reformirano a zapravo biblijsko učenje o providnosti Božjoj. Mnogi reformiranu teologiju znaju samo po učenju i … Continue reading NE BOJ SE SUTRAŠNJEG DANA, BOG JE VEĆ TAMO!

BOŽJA PROVIDNOST – Dozvoljava li Bog zlo u našim životima?

Heidelberški katekizam u 26 i 27 članku govori na temu Božja providnost. Ovo je vrlo važna tema u kontekstu reformirane teologije u kojoj se naglašava Božja suverenost i njegova kontrola u svim našim životnim situacijama. Što podrazumijevaš pod providnošću Božjom?  Svemoćnu i sveprisutnu moć Božju, kojom On kao svojom rukom još održava nebo i zemlju zajedno sa svim stvorenjima i njima tako upravlja, da na lišće … Continue reading BOŽJA PROVIDNOST – Dozvoljava li Bog zlo u našim životima?