BOG NIKADA NE NAPUŠTA DJELO SVOJIH RUKU

Ljubljeni, kad Isus dođe kao Sin Čovječji, on će prepoznati našu slabost i sjetiti se naših kušnji; znat će za borbu našeg srca i žalost koju nas je stajala iskrena vjera. On je najkvalificiraniji da stavi pravu cijenu na iskušanu vjeru, vjeru onoga koji se odrekao samoga sebe, vjeru koja je dugo trpjela. On će razlučiti ljude koji samo pretpostavljaju i ljude koji vjeruju; ljude … Continue reading BOG NIKADA NE NAPUŠTA DJELO SVOJIH RUKU

NE BOJ SE SUTRAŠNJEG DANA, BOG JE VEĆ TAMO!

„Siguran sam da nas neće ni smrt ni život… moći rastaviti od ljubavi Božje koja je u Kristu Gospodinu našemu“ (Rimljanima 8, 38-39) Na svome starom autu imao sam naljepnicu na kojoj je pisalo: „Ne boj se sutrašnjeg dana, Bog je već tamo“. Ova izjava na najbolji način sažima reformirano a zapravo biblijsko učenje o providnosti Božjoj. Mnogi reformiranu teologiju znaju samo po učenju i … Continue reading NE BOJ SE SUTRAŠNJEG DANA, BOG JE VEĆ TAMO!

BOŽJA PROVIDNOST – Dozvoljava li Bog i zlo u našim životima?

  Autor: Jasmin Milić Heidelberški katekizam u 26 i 27 članku govori o providnosti Božjoj. Ovo je vrlo važna tema u kontekstu reformirane teologije u kojoj se naglašava Božja Božja suverenost i kontrola u svim našim životnim situacijama. Što podrazumijevaš pod providnošću Božjom?  Svemoćnu i sveprisutnu moć Božju, kojom On kao svojom rukom još održava nebo i zemlju zajedno sa svim stvorenjima i njima tako upravlja, … Continue reading BOŽJA PROVIDNOST – Dozvoljava li Bog i zlo u našim životima?