Onomatopeja disanja Božjeg imena? Biblijski nauk ili krivovjerje?

Nedavno je jedan kršćanski propovjednik u Hrvatskoj objavio na svome facebook profilu javnu objavu na temu Božjeg imena u kojoj  je iznio niz tvrdnji o tome kako su: „Učenjaci i rabini  primijetili da slova JHVH predstavljaju onomatopeju disanja te da je sastavljen od aspirativnih suglasnika. Kad se izgovori bez umetanja samoglasnika, zaista zvuči kao disanje – JH (udisaj), VH (izdisaj). Duboki uzdah je dozivanje njegova imena … Continue reading Onomatopeja disanja Božjeg imena? Biblijski nauk ili krivovjerje?