Svu svoju brigu predaj Bogu

Svu brigu valja izručiti Bogu Gospodin: 1. Sinko, pusti me da činim s tobom što hoću; ja znam što je za tebe korisno. Ti misliš kako ljudi misle; ti osjećaš u mnogome kako te nagovara ljudska sklonost. Sluga: 2. Gospode, istina je što kažeš. Veća je tvoja briga za mene, nego sva briga koju ja mogu voditi za sebe. Odviše je naime prepušten slučaju tko … Continue reading Svu svoju brigu predaj Bogu