sunset view of mountains

OGRANI, SUNCE ISTINSKO – Jutarnji himan

O sjaju slave Očeve,Od Svjetla Svjetlo, Isuse,Ti vrelo svjetla divnogaI dane od kog sja nam dan. Ograni, Sunce istinsko,Što sijevaš blistom vječitim,I žarom Duha SvetogaSva srca naša napuni! I tebe, Oče, molimoOd kojeg milost moćna je,Od kojeg slava vječna je,Od požude nas očuvaj. Okrijepi nas za žilav radI zavidniku skrši moć,Pomaži nam u kušnjama,Uređuj naša djela sva. Ti duhom našim upravljaj,Čistoćom da se bijelimo,Od žive … Continue reading OGRANI, SUNCE ISTINSKO – Jutarnji himan