“Tko vjeruje u Sina, ima vječni život” (Večernja molitva)

BIBLIJSKO ČITANJE Ivan 3, 31-36 Tko odozgor dolazi, on je iznad sviju; tko je sa zemlje, zemaljski je i zemaljski govori. Tko dolazi s neba, on je iznad sviju; što je vidio i čuo — za to svjedoči, a svjedočanstva njegova nitko ne prima. Tko primi njegovo svjedočanstvo, potvrđuje da je Bog istinit. Uistinu, onaj koga Bog posla Božje riječi govori jer Bog Duha ne … Continue reading “Tko vjeruje u Sina, ima vječni život” (Večernja molitva)

“Treba se većma pokoravati Bogu” (Jutarnja molitva)

BIBLIJSKA ČITANJA Djela apostolska 5,17-26 U one dane: Stražari dovedoše apostole i privedoše ih pred Vijeće. Veliki ih svećenik zapita: »Nismo li vam strogo zabranili učiti u to Ime? A vi ste eto napunili Jeruzalem svojim naukom i hoćete na nas navući krv toga čovjeka.« Petar i apostoli odvrate: »Treba se većma pokoravati Bogu negoli ljudima! Bog otaca naših uskrisi Isusa kojega vi smakoste objesivši … Continue reading “Treba se većma pokoravati Bogu” (Jutarnja molitva)