Spomendan braće Johna i Charlesa Wesleya

Danas je u anglikanskom kalendaru spomendan na braću Johna i Charlesa Wesleya. Svećenici, sinovi anglikanskog svećenika i velikani duhovnog probuđenja 18. stoljeća. John Wesley (1703.-1791.) bio je anglikanski svećenik i osnivač metodističkog pokreta. Wesley je metodistički pokret, koji je dobio ime po metodama duhovnog posvećenja, osnovao kao pokret obnove unutar Anglikanske crkve. Bio je vatreni evangelizator koji je na konju obilazio različite krajeve Engleske i … Continue reading Spomendan braće Johna i Charlesa Wesleya

Moramo li ići sa suzama kroz život? (Propovijed Charlesa Wesleya na Ps 126,6)

“Išli su plačući noseći sjeme sjetveno: vraćat će se s pjesmom, noseći snoplje svoje.” Psalam 126, 6 Iskustvo nam pokazuje da pravi kršćani koji svom snagom služe Bogu također idu kroz život i sa suzama, možda dugi niz godina, a možda i do kraja života. Oni su sljedbenici onoga koji je bio pun boli i bolesti. A tko hoće za njim ići, mora se odreći … Continue reading Moramo li ići sa suzama kroz život? (Propovijed Charlesa Wesleya na Ps 126,6)

ZNATE LI TKO SU JOHN I CHARLES WESLEY?

Danas je u anglikanskom kalendaru spomendan na braću Johna i Charlesa Wesleya. Svećenici, sinovi anglikanskog svećenika i velikani duhovnog probuđenja 18. stoljeća. John Wesley (1703.-1791.) bio je anglikanski svećenik i osnivač metodističkog pokreta. Wesley je metodistički pokret, koji je dobio ime po metodama duhovnog posvećenja, osnovao kao pokret obnove unutar Anglikanske crkve. Bio je vatreni evangelizator koji je na konju obilazio različite krajeve Engleske i … Continue reading ZNATE LI TKO SU JOHN I CHARLES WESLEY?