Augsburško vjeroispovijedanje o Crkvi (7)

Augsburško vjeroispovijedanje (lat. Confessio Augustana), nastalo je 1530. godine. Te je godine car Karlo V. sazvao u Augsburgu sabor na kojem se trebalo odlučiti hoće li evangelici biti priznati u Carstvu. Više vidi ovdje. Sve članke vidi ovdje. Augsburško vjeroispovijedanje o Crkvi Članak 7 – O CRKVI Naše crkve također naučavaju da će zauvijek trajati jedna sveta Crkva. Crkva je zajednica svetih u kojoj se evanđelje … Continue reading Augsburško vjeroispovijedanje o Crkvi (7)