Značenje riječi “anatema”

Kršćanske crkve su podijeljene po pitanju anateme ili crkvenog prokletstva kao jedne od kazni prema vjernicima. One crkve koje su u prošlosti često posezale za anatemom, danas to ipak čine veoma rijetko, koristeći druge, manje teške disciplinske mjere. No, pogledajmo kako se npr. u Pravoslavnoj crkvi tumači ovo pitanje. Grčki pojam „anathema“ sastoji se od dvije riječi: „ana“, što je prijedlog koji ukazuje pokret prema … Continue reading Značenje riječi “anatema”