Biblijska čitanja i molitva dana na Cvjetnicu

BIBLIJSKA ČITANJA Ulazna čitanja: Psalam 118, 19-29 Otvorite mi širom vrata pravde:ući ću, Jahvi zahvalit’! »Ovo su vrata Jahvina,na njih ulaze pravedni!«Zahvalit ću ti što si me uslišioi moj postao spasitelj. Kamen što ga odbaciše graditeljipostade kamen zaglavni.Jahvino je to djelo:kakvo čudo u očima našim!Ovo je dan što ga učini Jahve:kličimo i radujmo se njemu! O Jahve, spasenje nam daj!Jahve, sreću nam daj!Blagoslovljen koji dolazi u … Continue reading Biblijska čitanja i molitva dana na Cvjetnicu

Što ispovijedamo kada Kristu kličemo “Hosana”?

 Rekavši to, nastavi put uzlazeći u Jeruzalem.  Kad se približi Betfagi i Betaniji, uz goru koja se zove Maslinska, posla dvojicu učenika govoreći: “Hajdete u selo pred vama. Čim uđete u nj, naći ćete privezano magare koje još nitko nije zajahao. Odriješite ga i dovedite. Upita li vas tko: ‘Zašto driješite?’, ovako recite: ‘Gospodinu treba.’” Oni koji bijahu poslani otiđoše i nađoše kako im bijaše rekao.  I … Continue reading Što ispovijedamo kada Kristu kličemo “Hosana”?

Kristov pobjedonosni ulazak u Jeruzalem

Kad se približe Jeruzalemu, Betfagi i Betaniji, do Maslinske gore, pošalje dva učenika i kaže im: Hajdete u selo pred vama. Čim u nj uđete, naći ćete privezano magare koje još nitko nije zajahao. Odriješite ga i vodite. Ako vam tko reče: `Što to radite?` recite: `Gospodinu treba`, i odmah će ga ipak ovamo pustiti. Otiđoše i nađoše magare privezano uz vrata vani na cesti … Continue reading Kristov pobjedonosni ulazak u Jeruzalem