NJEMAČKA OBILJEŽAVA DAN KAJANJA I POKORE

Svake treće srijede u studenom se u njemačkim protestantskim crkvama obilježava jedinstveni događaj koji je dugo vremena bio i zakonski nacionalni blagdan do  1994., od kada se kao neradni održava još u pokrajini Saskoj. Radi se o Danu kajanja i pokore (Buß und Bettag). Ovim blagdanom crkve su na koncu crkvene godine željele pozvati vjernike ali i stanovništvo njemačkih zemalja na odgovornost pojedinca i društva … Continue reading NJEMAČKA OBILJEŽAVA DAN KAJANJA I POKORE