SEDAM PRINCIPA PROVJERE PROROŠTVA

Prva Korinćanima 14. obiluje mudrim kriterijima povodom ove teme. Proslavlja li proroštvo Boga? (1 Kor 14,25). Ako takozvano proroštvo uzvisuje proroka, neku crkvu ili denominaciju, možeš slobodno sumnjati u njega. Je li proroštvo u skladu sa Svetim pismom? U 37. i 38. retku, Pavao podsjeća proroke u Korintu da budu poslušni postavkama Pisma. Oni nisu jedine stijene na obali i moraju shvatiti da ono što … Continue reading SEDAM PRINCIPA PROVJERE PROROŠTVA