REFORMIRANA KALVINSKA CRKVA DOBILA NOVOGA SVEĆENIKA

U subotu, 27. listopada 2018. godine, u župnoj crkvi Reformirane kalvinske crkve u Karancu (Baranja) zaređen je odnosno rukopoložen novi svećenik ove crkve, Darko Turšić. Službu rukopolaganja predvodio je biskup Peter Szenn. Darko Turšić  već godinama djeluje kao župnik, iako za istu nije bio rukopoložen, no ovim činom je otklonjen ovaj nedostatak. Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj jedna je od dvije reformirane denominacije u … Continue reading REFORMIRANA KALVINSKA CRKVA DOBILA NOVOGA SVEĆENIKA