DAVIDOV GRIJEH (6): Bog ne odustaje od čovjeka

Bog ne odustaje od čovjeka. Cijela povijest Staroga i Novoga zavjeta jest povijest traganja za čovjekom, pozivanja da se griješnik vrati Bogu, da se pokaje i da vrši volju Božju. Na kraju je Isus, Sin Božji, Bog u tijelu došao među nas ljude kako bi nas izgubljene “našao i spasio”. BOG NE ODUSTAJE OD ČOVJEKA „Jahve je potražio sebi čovjeka po svom srcu i odredio … Continue reading DAVIDOV GRIJEH (6): Bog ne odustaje od čovjeka

Davidov grijeh, pokajanje i oproštenje

Davidov grijeh, pokajanje i oproštenje nam govore tko smo mi a tko je Bog. Svi smo skloni grijehu. Svi trebamo Božje milosrđe i oproštenje. Oproštenje nam dolazi nakon pokajanja. “A jednoga dana predvečer usta David sa svoje postelje  prošeta se po krovu svoje palače. Opazi s krova ženu gdje se kupa. Ta žena bijaše izvanredno lijepa. David se propita za tu ženu. I rekoše mu: … Continue reading Davidov grijeh, pokajanje i oproštenje