JE LI BOLJE DA NAM SUDI BOG ILI ČOVJEK? – – Razmatranje Davidovog grijeha (7. dio)

„David odgovori Gadu: Na velikoj sam muci! Ali neka padnemo u ruke Jahvine, jer je veliko njegovo milosrđe, a u ljudske ruke da ne zapadnem!“ ( 2 Samuelova 24, 14) Pročitajte prvi dio: BOŽJI JE POMAZANIK ZGRJEŠIO Pročitajte drugi dio: OD GRIJEHA DO POKAJANJA I OPROŠTENJA Pročitajte treći dio: ŠTO KADA NESTANE RADOSTI SPASENJA? Pročitajte četvrti dio: ZLOČINAC KOJI TRAŽI ČISTO SRCE Pročitajte peti dio: GRJEŠNIK KOJI TRAŽI DUH POSTOJAN … Continue reading JE LI BOLJE DA NAM SUDI BOG ILI ČOVJEK? – – Razmatranje Davidovog grijeha (7. dio)

BOG NE ODUSTAJE OD ČOVJEKA PO SVOME SRCU – Razmatranje Davidovog grijeha (6. dio)

„Jahve je potražio sebi čovjeka po svom srcu i odredio ga za kneza nad svojim narodom (1 Samuelova 13, 14) Ove je riječi izgovorio prorok Samuel Šaulu. Šaul je prekršio Božju zapovijed, njegovo je kraljevstvo zbog toga oslabilo i Bog je tražio novoga kralja. Našao ga je u Davidu, za koga Bog drži da je po „Njegovom srcu“. Pročitajte prvi dio: BOŽJI JE POMAZANIK ZGRJEŠIO Pročitajte … Continue reading BOG NE ODUSTAJE OD ČOVJEKA PO SVOME SRCU – Razmatranje Davidovog grijeha (6. dio)

GRJEŠNIK KOJI TRAŽI DUH POSTOJAN – Razmatranje Davidovog grijeha (5. dio)

„.. i duh postojan obnovi u meni“ (Psalam 51, 12) Govorili smo o prvome djelu ove molitve: „Čisto srce stvori mi, Bože..“ a sada govorimo o njezinu nastavku: „.. i duh postojan obnovi u meni“. Pročitajte prvi dio: BOŽJI JE POMAZANIK ZGRJEŠIO Pročitajte drugi dio: OD GRIJEHA DO POKAJANJA I OPROŠTENJA Pročitajte treći dio: ŠTO KADA NESTANE RADOSTI SPASENJA? Pročitajte četvrti dio: ZLOČINAC KOJI TRAŽI ČISTO SRCE David … Continue reading GRJEŠNIK KOJI TRAŽI DUH POSTOJAN – Razmatranje Davidovog grijeha (5. dio)

ZLOČINAC KOJI TRAŽI ČISTO SRCE – Razmatranje Davidovog grijeha (4. dio)

„Čisto srce stvoriti mi, Bože…“ (Psalam 51, 12) Nastavljamo naše razmišljanje o Davidu i njegovu pokajanju nakon njegovog velikog grijeha. I to ne samo jednog grijeha. Pročitajte prvi dio: BOŽJI JE POMAZANIK ZGRJEŠIO Pročitajte drugi dio: OD GRIJEHA DO POKAJANJA I OPROŠTENJA Pročitajte treći dio: ŠTO KADA NESTANE RADOSTI SPASENJA? Na početku našega razmišljanja o ovoj temi vidjeli smo kako je jedan grijeh prouzročio niz različitih grijeha: … Continue reading ZLOČINAC KOJI TRAŽI ČISTO SRCE – Razmatranje Davidovog grijeha (4. dio)

ŠTO KADA NESTANE RADOSTI SPASENJA? – Razmatranje Davidovog grijeha (3. dio)

„Vrati mi radost svoga spasenja…“ Psalam 51,14 Nastavljamo razmišljati o Davidu i o posljedicama njegovog grijeha. Pročitajte prvi dio: BOŽJI JE POMAZANIK ZGRJEŠIO Pročitajte drugi dio: OD GRIJEHA DO POKAJANJA I OPROŠTENJA David je vjerovao da će ga grijeh usrećiti David je bez sumnje učinio grijeh s Bat – Šebom jer je vjerovao da će ga to usrećiti. Kada nam se grijeh nudi, on nam se uvijek … Continue reading ŠTO KADA NESTANE RADOSTI SPASENJA? – Razmatranje Davidovog grijeha (3. dio)

OD GRIJEHA DO POKAJANJA I OPROŠTENJA -Razmatranje Davidovog grijeha (2. dio)

Nastavljamo razmišljati o Davidovom grijehu i njegovim posljedicama. U prvome smo dijelu razmatrali pojavu grješnih namisli o Davidovom srcu, rađanje i razvoj njegovog velikog grijeha. Pročitajte prvi dio: BOŽJI JE POMAZANIK ZGRJEŠIO Davidova spremnost osuditi druge „Jahve posla proroka Natana k Davidu. On uđe k njemu i reče mu: U nekom gradu živjela dva čovjeka, jedan bogat, a drugi siromašan. Bogati imaše ovaca i goveda … Continue reading OD GRIJEHA DO POKAJANJA I OPROŠTENJA -Razmatranje Davidovog grijeha (2. dio)

BOŽJI JE POMAZANIK ZGRJEŠIO – Razmatranje Davidovog grijeha (1. dio)

“A jednoga dana predvečer usta David sa svoje postelje prošeta se po krovu svoje palače. Opazi s krova ženu gdje se kupa. Ta žena bijaše izvanredno lijepa. David se propita za tu ženu. I rekoše mu: “Pa to je Bat – Šeba, kći Eliamova I žena Urije Hetita! Nato David posla glasnika da je dovedu k njemu. Kad je došla, leže on s njom, upravo … Continue reading BOŽJI JE POMAZANIK ZGRJEŠIO – Razmatranje Davidovog grijeha (1. dio)