Prva Božja zapovijed

Prva Božja zapovijed (Heidelberški katekizam 94-95)

Prva Božja zapovijed govori o štovanju samo jednoga, pravoga Boga. O tome govore sljedeći članci Heidelberškog katekizma. Prva Božja zapovijed 94. Što zahtijeva Bog u prvoj zapovijedi? Da ne ugrožavam svoje spasenje te izbjegavam i sklanjam se od svakog idolopoklonstva, magije, praznovjerja, zazivanje svetaca ili drugih stvorenja. Da iskreno priznajem jedinog istinskog Boga, uzdajem se samo u njega, samo od njega očekujem svaku dobru stvar, … Continue reading Prva Božja zapovijed (Heidelberški katekizam 94-95)

Zakon Božji - Prva zapovijed

Zakon Božji (Heidelberški katekizam 92-93)

Što je Zakon Božji i je li on relevantan i nama danas? O tome nam govore sljedeći članci Heidelberškog katekizma. Zakon Božji 92. Što je Zakon Božji? Bog je izgovorio sve ove Riječi: Ja sam Gospodin, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva. Nemoj imati drugih bogova uz mene. Ne pravi sebi lika ni obličja bilo čega što je gore … Continue reading Zakon Božji (Heidelberški katekizam 92-93)

Kristov zakon ljubavi (video)

Mt 5, 17-37 U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Nemojte misliti da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao ukinuti, nego ispuniti. Zaista, kažem vam, dok ne prođe nebo i zemlja, ne, ni jedno slovce, ni jedan potezić iz Zakona neće proći, dok se sve ne zbude. Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovijedi i tako nauči ljude, najmanji će … Continue reading Kristov zakon ljubavi (video)

Nevolja bez Boga

Ljudska nevolja bez Boga (Heidelberški katekizam 3-5)

U nastavku razmatranja Heidelberškog katekizma razmišljamo koja je naša nevolja bez Boga. Prethodno razmatranje: Što je jedina utjeha u životu i smrti? Ljudska nevolja bez Boga 3. Kako spoznaješ svoju bijedu? Iz Zakona Božjeg. Kratko razmatranje: Zakon Božji je otkrivenje Božjeg karaktera (“Tako: Zakon je svet, i zapovijed je sveta, i pravedna, i dobra.” Rimljanima 7, 12);. Kada vidimo što Bog sve traži od nas u … Continue reading Ljudska nevolja bez Boga (Heidelberški katekizam 3-5)

REFORMIRANO UČENJE O ZAKONU BOŽJEM: Tri upotrebe Zakona

Reformirane su crkve oduvijek naglašavale vrijednost Zakona, za onoga koji vjeruje kao i za nevjernika. Što je Zakon? Zakon je ono što Bog objavljuje da trebamo činiti za njega. Najosnovniji dijelovi Božjega zakona su utjelovljeni u Deset zapovijedi i obično o njima govorimo kao o moralnom zakonu kako bismo ih razlikovali od građanskih i obrednih zakona. U samom pismu ove su zapovijedi identificirane kao „deset … Continue reading REFORMIRANO UČENJE O ZAKONU BOŽJEM: Tri upotrebe Zakona