GOSPODIN NAM JE JEDINA UTJEHA U ŽIVOTU I SMRTI (Heidelberški katekizam 1-2)

1. Koja ti je jedina utjeha u životu i smrti? Da ne pripadam sebi, već tijelom i dušom, u životu i smrti, svojem vjernom spasitelju Isusu Kristu koji je krvlju u cijelosti platio za sve moje grijehe i oslobodio me od vlasti zla. On me čuva tako da ni vlas sa moje glave ne može pasti bez volje moga Oca nebeskoga; naprotiv, sve se mora … Continue reading GOSPODIN NAM JE JEDINA UTJEHA U ŽIVOTU I SMRTI (Heidelberški katekizam 1-2)