Dođi kraljevstvo tvoje

“Dođi kraljevstvo tvoje” (Heidelberški katekizam 123)

123. Što druga molba znači? «Dođi kraljevstvo tvoje» znači: upravljaj nama svojom Riječju i Duhom na taj način da sve više budemo Bogu podložni. Održavaj svoju Crkvu snažnom, te pomozi da raste. Uništi vražja djela, svaku silu koja je protiv tebe i svaku urotu protiv tvoje Riječi. Čini to dok tvoje kraljevstvo bude dovršeno i savršeno te u kojem ćeš Ti biti sve u svemu. … Continue reading “Dođi kraljevstvo tvoje” (Heidelberški katekizam 123)

DOĐI KRALJEVSTVO TVOJE – Pitanja i odgovori o Gospodnjoj molitvi (3 dio).

Ova pitanja i odgovori su preuzeti iz anglikanskog katekizma Biti kršćanin kojega možete naručiti putem e-maila: ipaprkc@gmail.com.  Pitanja i odgovori su numerirani kao i u izvoru. Druga molba 176. Što je druga molba? Druga molba je “Dođi kraljevstvo tvoje”. 177. Što je kraljevstvo? Kraljevstvo Božje je njegova vladavina nad cijelim svijetom i u srcima njegovog naroda po moćnom i učinkovitom djelovanju njegovog Svetog Duha (Matej 12,28; Rimljanima … Continue reading DOĐI KRALJEVSTVO TVOJE – Pitanja i odgovori o Gospodnjoj molitvi (3 dio).

Što znači “Dođi kraljevstvo tvoje? – Tumačenje Molitve Gospodnje

Druga prošnja ili molba Molitve Gospodnje glasi: “Dođi kraljevstvo tvoje”. Što to znači? Iščekujemo li kraljevstvo Božje samo u vječnosti ili je ono na određeni način već prisutno danas među nama? Kako kršćani trebaju živjeti kao podanici kraljevstva Božjega? Kako ga trebaju predstavljati, svjedočiti? Molimo li svakodnevno za Božje kraljevstvo? “Ispunjeno je vrijeme, blizu je kraljevstvo Božje” (Marko 1, 15) Kada prizivamo Božje kraljevstvo, to … Continue reading Što znači “Dođi kraljevstvo tvoje? – Tumačenje Molitve Gospodnje