JESMO LI DOSTOJNI KRISTA?

U odlomku evanđelja po Mateju 10, 37-42 tri puta nalazimo pridjev dostojan. • Tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. • Tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan. • Tko ne uzme svoga križa i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Kada u ovome kontekstu razmatramo izraz dostojan, on je drugačiji od onoga kada govorimo o … Continue reading JESMO LI DOSTOJNI KRISTA?