JE LI BOG SVE STVORIO? O stvaranju svega, anđelima, đavlu i čovjeku

Drugo helvetsko vjeroispovijedanje rani je protestantski spis iz 1566. godine. Više i istom možete pročitati ovdje. Donosimo 7. poglavlje koji se odnosi na stvaranje. BOG JE SVE STVORIO: Dobri je i Svemogući Bog stvorio sve, vidljivo i nevidljivo svojom vječnom Riječju iodržava ih svojim suvječnim Duhom kao što je i David svjedočeći rekao: »Gospodnjom su riječju nebesa sazdana i dahom usta njegovih sva vojska njihova.« Ps … Continue reading JE LI BOG SVE STVORIO? O stvaranju svega, anđelima, đavlu i čovjeku

ŠTO DOISTA PROTESTANTI VJERUJU O VJERI I DOBRIM DJELIMA?

Drugo helvetsko vjerovanje, reformacijski spis iz 16. stoljeća, u 16. poglavlju govori o povezanosti vjere i dobrih djela. Na sustavan način obrazlaže reformacijsko vjerovanje o važnosti dobrih djela kao pokazatelja spasenja. O VJERI I DOBRIM DJELIMA, O NJIHOVOJ NAGRADI I ČOVJEKOVIM ZASLUGAMA ŠTO JE VJERA? Kršćanska vjera nije gledište ili ljudsko uvjerenje, nego najpostojanije povjerenje, čisto ipostojano slaganje uma, pa onda najsigurnije prihvaćanje istine Božje … Continue reading ŠTO DOISTA PROTESTANTI VJERUJU O VJERI I DOBRIM DJELIMA?

Što su ključevi Kraljevstva nebeskoga i tko ima vlast opraštati i zadržavati grijehe?

Kako reformacijske crkve gledaju na pitanje autorita posjedovanja ključeva Kraljevstva nebeskoga, te vlasti otpuštanja i zadržavanja grijeha? O tome nam odgovor daju dva povijesna reformacijska spisa iz 16. stoljeća:  HEIDELBERŠKI KATEKIZAM 83. ŠTO SU »KLJUČEVI KRALJEVSTVA«? Propovijedanje evanđelja i kršćanska disciplina. Ova dva sredstva, propovijedanje i disciplina, vjernicima otvaraju, a nevjernicima zatvaraju nebesko kraljevstvo 1. 1. Matej 16, 19 ; Ivan 20, 22–23. 84. KAKO … Continue reading Što su ključevi Kraljevstva nebeskoga i tko ima vlast opraštati i zadržavati grijehe?

Što reformacijska vjeroispovijedanja govore o stanju čovjeka nakon smrti?

Rimokatolici i protestanti se u pojedinim teološkim pitanjima razilaze, pa tako i po pitanju stanja nakon smrti. Rimokatolici vjeruju u raj, pakao i čistilište, dok protestanti vjeruju da nakon smrti postoje samo dva stanja: raj i pakao. Ukratko, rimokatolici čistilištem smatraju  privremeno mjesto gdje odlaze samo vjernici koji su umrli u stanju milosti ali  trebaju upotpuniti proces posvećenja pročišćenjem u ognju čistilišta. Taj oganj ih … Continue reading Što reformacijska vjeroispovijedanja govore o stanju čovjeka nakon smrti?

MOGU LI SE ŽIVIMA UKAZIVATI DUHOVI UMRLIH?

Često se u svojoj pastoralnoj praksi susrećem s pitanjem: Mogu li se duhovi mrtvih ukazivati živima?”.  U nekim tradicijama postoji vjerovanje (iako ono spada više u sferu pučke pobožnosti), kako duhovi umrlih neko vrijeme nakon smrti ostaju ovdje na zemlji te da se za njih moraju činiti dobra djela, naručivati određene molitve od strane svećenika i sl. kako bi se duša oslobodila i konačno našla … Continue reading MOGU LI SE ŽIVIMA UKAZIVATI DUHOVI UMRLIH?

Što nam Drugo helvetsko vjeroispovijedanje govori o bogoslužju?

Drugo helvetsko vjeroispovijedanje rani je protestantski spis iz 1566. godine. Više i ostom možete pročitati ovdje. Donosimo 22. poglavlje koji se odnosi na bogoslužje. Što sve treba činiti na bogoslužju? Premda je svim ljudima dopušteno čitati Sveto pismo kod kuće i po uputama se međusobno obučavati istinskoj vjeri, ipak da bi se Riječ Božja ispravno propovijedala narodu, da bi se moglo javno moliti, da bi se … Continue reading Što nam Drugo helvetsko vjeroispovijedanje govori o bogoslužju?

PROTESTANTSKE KONFESIJE – Drugo helvetsko vjeroispovijedanje

Drugo helvetsko vjeroispovijedanje  (1566.) Iako je Druga helvetska (Helvetska =Švicarska. Dobila je takav naziv budući  je napisana od švicarskih reformatora.) vjeroispovijest postala doktrinarni standard određenim Reformiranim crkvama, treba spomenuti i Prvu helvetsku vjeroispovijest (Confessia Helvetica prior) koju su napisali Bullinger, Grynaeus, Myconius i drugi opunomoćenici okupljeni za tu svrhu u Baselu 1536. godine. Drugo helvetsko vjeroispovijedanje prvotno je bilo napisano 1561. godine od strane  Heinricha Bullingera … Continue reading PROTESTANTSKE KONFESIJE – Drugo helvetsko vjeroispovijedanje