Kako spoznati Duha Božjega?

Bez Duha Svetoga nema Crkve: nema života, nema bila i nema sile koja daje snagu te vodi muškarce i žene Isusu i održava ih u dodiru sa spasonosnom milošću. Bez Duha Svetog možemo spaliti crkve i Biblije i prestati se igrati vjere. Međutim, čini se da često mislimo kako možemo izostaviti Duha Svetog iz crkvenog programa i to objašnjava zašto nalazimo da je crkva hladna, … Continue reading Kako spoznati Duha Božjega?

sjedi s desna Ocu

TKO JE DUH SVETI? (Heidelberški katekizam 53)

53. Što vjeruješ o «Duhu Svetom»? On je jednako s Ocem i Sinom vječni Bog. On je i meni darovan, kako bi nas s istinskom vjerom učinio sudionicima Krista i svih njegovih blagoslova, tješio nas te ostao vječno s nama. Kratko razmatranje: Tko je Duh Sveti? Je li on osoba ili ne? Je li on samo oznaka za Božju silu? Ima li razlike između Boga … Continue reading TKO JE DUH SVETI? (Heidelberški katekizam 53)

UVEĆAJ U MENI SLAVU TVOJU – Pohvala Duhu Svetomu

DUŠE SVETI,Kao što je sunce puno svjetlosti,oceani puni vode,Nebesa prepuna slave,neka bi i moje srce biloprepuno tebe,Uzaludne su sve božanstvene svrhe ljubavii iskupljenje po Isusuukoliko ti ne radiš iznutra,ukoliko ne obnavljaš svojom moći,dajući mi oči da vidim Isusa,pokazujući mi stvarnosti neviđenog svijeta. Podaj mi se bez ograničenja,poput neiskvarenog zdenca,neprolazna bogatstva.Oplakujem svoju hladnoću, siromaštvo, prazninu,slabi vid, onemoćalu službu,molbu bez molitve, slavljenje bez slave.Ne dopusti da se … Continue reading UVEĆAJ U MENI SLAVU TVOJU – Pohvala Duhu Svetomu

Deset znakova prisutnosti Duha Svetoga u nečijem životu

Preispitajte svoju savjest, pitajte se: Je li Duh već učinio nešto od ovoga u mojoj duši? 1. Duh budi srce osobe. 2. Duh poučava naš um. 3. Duh dovodi do Riječi. 4. Duh nas uvjerava u grijeh. 5. Duh privlači osobu Kristu. 6. Duh posvećuje. 7. Duh čini da osoba razmišlja na duhovan način. 8. Duh stvara sukob unutar osobe. 9. Duh čini od osobe … Continue reading Deset znakova prisutnosti Duha Svetoga u nečijem životu

(VIDEO) KOJA JE ULOGA DUHA SVETOGA U ŽIVOTU KRŠĆANINA?

Duh Sveti je, u svakome kršćaninu, najsnažniji dokaz da Boga ima. On je aktivan u životu vjernika od nanovorođenja, obraćenja, posvećenja te ga čuva za život vječni. Više o tome čujte u propovijedi biskupa Protestantske reformirane kršćanske crkve u RH, Jasmina Milić, na Pedesetnicu (Duhove) 9.06.2019. iz Crkve Dobroga Pastira u Osijeku: Continue reading (VIDEO) KOJA JE ULOGA DUHA SVETOGA U ŽIVOTU KRŠĆANINA?

ISUS JE ŽIV – ON JE S TOBOM!

Propovijed predsjedavajućeg biskupa (REC/PRKC) Raya Suttona izgovorena 19.5.2019. godine u Protestantskoj reformiranoj crkvenoj općini u Osijeku Gordon Brownville je napisao knjigu pod nazivom Simboli Duha Svetoga. U njemu govori o velikom istraživaču iz Norveške. Zvao se Roald Amundsen. Otkrivao je Sjeverni pol; a prvi je otkrio Južni pol. Na jednom od svojih putovanja, Amundsen je uzeo goluba listonošu. To su ptice obučene za letenje kući … Continue reading ISUS JE ŽIV – ON JE S TOBOM!

Vjerujem u Duha Svetoga

Apostolsko vjerovanje: “Vjerujem u Duha Svetoga”

Pred nama je serija razmišljanja o Apostolskom vjerovanju.  Ovoga puta razmišljamo o dijelu: “Vjerujem u Duha Svetoga”. Ovo je vjerovanje nastalo krajem Drugog stoljeća nakon Krista. Naziv “Apostolsko” nije zbog toga što su mu apostoli autori, već zato što je u njemu sažeto vjerovanje kako su ga apostoli primili i prenijeli drugima.Bio je to krsni obrazac ispovjedi vjere (dakle krštenici su njime potvrđivali što doista vjeruju) … Continue reading Apostolsko vjerovanje: “Vjerujem u Duha Svetoga”

Tko je Duh Sveti?

Čitanja: Dj 2,1-11; 1 Kor 12, 3b-7, 12-13; Iv 20,19-23 Pedeset dana nakon Uskrsa slavimo blagdan Duhova. Naziv Duhovi je preuzet iz staroslavenskog jezika gdje je to genitiv jednine a odnosi se na Duha Svetoga a ne na više duhova, kako to može zvučati u našem modernom jeziku. Zato s pravom možemo reći da je ovo blagdan Duha Svetoga. Pedeset dana iza Pashe, Židovi su … Continue reading Tko je Duh Sveti?

39 članaka vjere (5): – “O Duhu Svetom”

U nastavku razmatranja 39 članaka vjere, razmišljamo o Duhu Svetom. Trideset i devet članaka vjere temeljni je doktrinarni dokument Anglikanske crkve. Glavni mu je autor nadbiskup canterburya Thomas Cranmer. Prvi je put u obliku trideset i devet članaka objavljen 1563. Članci su prihvaćeni od Engleskog parlamenta 1571. godine. Ovdje donosimo revidirano izdanje prihvaćeno na Konvenciji Protestantske episkopalne crkve održane 12. rujna 1801., a potvrđeno i … Continue reading 39 članaka vjere (5): – “O Duhu Svetom”