Poučna priča o monahu i lijepoj dami

Oveća grupa monaha vuče za sobom noge otežale ilovačom koju je raskvasila uporna jesenska kiša. Tako naiđu na široku, duboku lokvu vode koju im valja prijeći da bi mogli dalje nastaviti put prema svojem odredištu. Podignu dugačke monaške haljine i sve do iznad koljena gaze mutnu, žutu vodu. Pred lokvom se zaustavila i lijepa dama, rumena i stasita. Na njoj sjaji svilena haljina, kao salivena. … Continue reading Poučna priča o monahu i lijepoj dami