Kristov zakon ljubavi (video)

Mt 5, 17-37 U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Nemojte misliti da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao ukinuti, nego ispuniti. Zaista, kažem vam, dok ne prođe nebo i zemlja, ne, ni jedno slovce, ni jedan potezić iz Zakona neće proći, dok se sve ne zbude. Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovijedi i tako nauči ljude, najmanji će … Continue reading Kristov zakon ljubavi (video)

Nevolja bez Boga

Ljudska nevolja bez Boga (Heidelberški katekizam 3-5)

U nastavku razmatranja Heidelberškog katekizma razmišljamo koja je naša nevolja bez Boga. Prethodno razmatranje: Što je jedina utjeha u životu i smrti? Ljudska nevolja bez Boga 3. Kako spoznaješ svoju bijedu? Iz Zakona Božjeg. Kratko razmatranje: Zakon Božji je otkrivenje Božjeg karaktera (“Tako: Zakon je svet, i zapovijed je sveta, i pravedna, i dobra.” Rimljanima 7, 12);. Kada vidimo što Bog sve traži od nas u … Continue reading Ljudska nevolja bez Boga (Heidelberški katekizam 3-5)

TREBAMO LI VOLJETI SEBE? Što o tome kaže Isus?

“ ,Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom pameti svojom!, To je najveća i prva zapovijed. Druga je toj jednaka: ,Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe!, O tim dvjema zapovijedima ovisi sav Zakon i Proroci!” Matej 22, 37-40. U vrijeme reformacije ove su Isusove riječi uvrštene na početak redovitoga bogoslužja. Tako se i u bogoslužju naše crkve one redovito čitaju. … Continue reading TREBAMO LI VOLJETI SEBE? Što o tome kaže Isus?