EKUMENSKA POVELJA – Charta Oecumenica

Prijevod:Odjel za ekumensku teologiju Instituta za ekumensku teologiju i dijalog »Juraj Križanić«Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu« – dr. sc. Jure ZečevićSmjernice za rast suradnje među Crkvama u Europi »Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu« Kao Konferencija europskih Crkava (KEK) i kao Vijeće europskih biskupskih konferencija (CCEE) čvrsto smo odlučni u duhu poruke dvaju Europskih ekumenskih skupova u Baselu 1989. i u Grazu 1997., … Continue reading EKUMENSKA POVELJA – Charta Oecumenica