Jedinstvo i jednakost biskupa kao preduvjet jedinstvu Crkve u misli Marka Antuna de Dominisa (Video).

Autor: dr.sc. Jasmin Milić Marko Antun De Dominis u Engleskoj pronalazi model Crkve kako ju on vidi kao idealno pročišćenu Crkvu.  Njemu je stalo do crkvenog jedinstva te stoga u Engleskoj pokušava razumijeti razloge koji su doveli do reformacije, zalažući se protiv raskola a za jedinstvo Crkve.  Jedinstvo Crkve je zapravo glavna skoro svih njegovih spisa, poglavito znamenitog djela  De Republica Ecclesiastica . Reformacija koja se dogodila na Europskom … Continue reading Jedinstvo i jednakost biskupa kao preduvjet jedinstvu Crkve u misli Marka Antuna de Dominisa (Video).