Drugo helvetsko vjeroispovijedanje o Večeri Gospodnjoj

Drugo helvetsko vjeroispovijedanje jedno je od temeljnih reformiranih konfesija iz 1566. godine. O ovome vjeroispovijedanju vidi više ovdje. VEČERA GOSPODNJA: Večera Gospodnja se, također, naziva i Stol Gospodnji, Euharistija, Zahvalnost. Uobičajeno se naziva Večera Gospodnja, jer je ustanovljena od Krista na posljednjoj večeri, koju još uvijek predstavlja, jer su po njoj vjernici duhovno nahranjeni i napojeni. USTANOVITELJ I POSVETITELJ VEČERE GOSPODNJE: Ustanovitelj Večere Gospodnje nije niti … Continue reading Drugo helvetsko vjeroispovijedanje o Večeri Gospodnjoj

TKO MOŽE PRISTUPITI GOSPODNJOJ VEČERI? (Heidelberški katekizam 80-82)

80. Na koji način se Gospodnja večera razlikuje od Mise? Gospodnja večera obznanjuje da su naši grijesi u potpunosti oprošteni radi jedinstvene žrtve Krista Isusa, koju je prinio na križu jednom za uvijek. Obznanjuje da nas Sveti Duh pripaja Kristu, koji je u svom stvarnom tijelu u nebu, s desnice Boga Oca gdje želi da ga štujemo. Misa podrazumijeva da živi i mrtvi nemaju oproštene … Continue reading TKO MOŽE PRISTUPITI GOSPODNJOJ VEČERI? (Heidelberški katekizam 80-82)

NA KOJI JE NAČIN KRUH I VINO TIJELO I KRV KRISTOVA U GOSPODNJOJ VEČERI? (Heidelberški katekizam 78-79)

78. Mijenjaju li se kruh i vino u pravo Kristovo tijelo i krv? Ne, kao što se voda Krštenja ne promjenjuje u Kristovu krv i po sebi ne čisti grijehe, već je samo božanski znak i potvrda toga, tako i sveti kruh Večere Gospodnje ne postaje Kristovo tijelo, iako ga po naravi i upotrebi sakramenta nazivamo tijelom Kristovim. Kratko razmatranje: Kruh i vino ostaju kruh … Continue reading NA KOJI JE NAČIN KRUH I VINO TIJELO I KRV KRISTOVA U GOSPODNJOJ VEČERI? (Heidelberški katekizam 78-79)

KAKO PRIMAMO KRISTA U GOSPODNJOJ VEČERI? (Heidelberški katekizam 75-77)

75. Kako te Gospodnja Večera podsjeća i uvjerava da sudjeluješ u Kristovoj žrtvi na križu i svim njegovim dobrima? Na ovaj način: Krist je meni i svim vjernima zapovijedio da jedemo od razlomljenog a kruha i pijemo iz čaše. Njemu na spomen. Ovom zapovijedi je dao obećanje, da je njegovo tijelo žrtvovano i slomljeno na križu poradi mene, i njegova krv prolivena za mene, tako … Continue reading KAKO PRIMAMO KRISTA U GOSPODNJOJ VEČERI? (Heidelberški katekizam 75-77)

Gospodnja večera kao pečat Saveza

            Westminstersko vjeroispovijedanje govori o tom sakramentu kao o krštenju, i to kao o „svetom znaku i pečatu Božjeg Saveza milosti“ (WVI,27.1). Jedan od načina razumijevanja ideje pečata saveza je shvaćanje da Pasha nije bila puka religijska svetkovina, već je bila objed savez[nik]a u kome se Bog poistovjetio sa svojim narodom, prihvatio ih kao svoje te je pred njima prostro svoje odredbe. Vidimo kako se … Continue reading Gospodnja večera kao pečat Saveza

Večera Gospodnja kao znak

            Poput Pashe, i Gospodnja večera je ustanovljena kao znak učenicima i pokoljenjima koja će doći iza njih. Isus je rekao: „Ovo činite na moju uspomenu“ (Lk 22,19; 1 Kor 11,25). Događaj koji je spomenut je smrt Isusa Krista koju je naš Gospod predvidio kao neposrednu stvarnost. Isus je podijelio kruh svojim učenicima i rekao: „Ovo je tijelo moje, koje se za vas daje“ (Lk … Continue reading Večera Gospodnja kao znak

Augsburško vjeroispovijedanje – O VEČERI GOSPODNJOJ (članak 10)

Augsburško vjeroispovjedanje (lat. Confessio Augustana), nastalo je 1530. godine. Te je godine car Karlo V. sazvao u Augsburgu sabor na kojem se trebalo odlučiti hoće li evangelici biti priznati u Carstvu…. Više vidi ovdje. Prethodni članci: Članak 1 – O Bogu Članak 2 – O prvotnom grijehu Članak 3 – O Sinu Božjem Članak 4 – O opravdanju Članak 5 – O službi crkve Članak 6 … Continue reading Augsburško vjeroispovijedanje – O VEČERI GOSPODNJOJ (članak 10)

Na koji je način Krist prisutan u Gospodnjoj večeri?

U kom je smislu Krist prisutan u sakramentu Gospodnje večere? Naime, postoje tri osnovna stajališta o tome kako Krist nije prisutan, kako je Krist fizički prisutan te kako je Krist duhovno prisutan. Krist nije prisutan u sakramentu Ovo se stajalište općenito pripisuje švicarskom reformatoru Zwingliju, iako ono ne odražava njegova najzrelija promišljanja. Prema tom stajalištu, Gospodnja je večera tek znak, jednostavna uspomena i sjećanje na … Continue reading Na koji je način Krist prisutan u Gospodnjoj večeri?

TRI ASPEKTA VEČERE GOSPODNJE

„Večera Gospodnja (Euharistija) nije samo znak međusobne ljubavi kršćana, već sakrament našeg otkupljenja smrću Kristovom. Tako je Večera Gospodnja za one koji je dostojno i pobožno primaju kruh kojeg lomimo – zajedništvo tijela Kristovog, i posvećeni kalež – zajedništvo krvi Kristove. Transsupstancijacija ili preobražaj supstancije kruha i vina u Euharistiji ne može se dokazati u Svetom Pismu, već je u suprotnosti s jasnim riječima Svetog … Continue reading TRI ASPEKTA VEČERE GOSPODNJE

Zašto je Isus ustanovio Gospodnju večeru na Pashu?

Benjamin Warfield je napisao: „Ništa nije toliko izvjesno koliko činjenica da je Isus namjerno izabrao pashalnu večeru pri uspostavi sakramenta svoga tijela i krvi.“ Dva ulomka zorno pokazuju da je Isus sa svojim učenicima bio u gornjoj sobi u vrijeme pashalne večere (Mk 14,12; Lk 22,7-8). Isusov naum da poveže novi sakrament sa starozavjetnom predslikom bio je očit. Postoje brojne poveznice između ta dva obreda. … Continue reading Zašto je Isus ustanovio Gospodnju večeru na Pashu?