Početak Globalne metodističke crkve

S prvim danom svibnja i službeno je pokrenuta je konzervativna svjetska metodistička denominacija.  Nakon dugogodišnje krize i teoloških prijepora  unutar dosadašnje United Methodist Church (Ujedinjene metodističke crkve) glede pitanja ljudske spolnosti te zaređivanja prakticirajućih   homoseksualaca i blagoslova homoseksualnih parova, zastupnici tradicionalnog nauka morali su osnovati odvojenu metodistička denominaciju koja će nastaviti čuvati izvorni kršćanski  nauk i doktrinu metodizma. Prva crkva koja je jednoglasno ušla u … Continue reading Početak Globalne metodističke crkve