bible blur book christian

Glupost kao opasni neprijatelj (Dietrich Bonhoeffer)

Dietrich Bonhoeffer, njemački teolog i svećenik govori o ljudskoj gluposti kao opasnom neprijatelju protiv kojeg se teško boriti: Glupost je opasniji neprijatelj dobra nego zlo. Protiv zla možemo protestirati, možemo ga raskrinkati, možemo ga, ako ustreba, silom spriječiti. Zlo nosi vazda u sebi klicu samoraspadanja, budući da ostavlja u čovjeku barem nelagodu. Protiv gluposti smo bespomoćni. Ni prosvjedima ni silom tu se ništa ne da … Continue reading Glupost kao opasni neprijatelj (Dietrich Bonhoeffer)