Kako se Isus odnosio prema onima koji su znali da su grješnici?

Da li je moguće da sveti ljudi griješe? Je li moguće da čovjek griješi i da zna da griješi i da još uvijek nastavlja činiti što ne treba, a da ipak bude kršćanin? Kako Isus postupa prema svetima koji griješe? To je praktično pitanje, a odgovor na njega je uzbudljiv i ohrabrujući. Hajdemo pokušati razraditi naš predmet na osnovu onoga što nalazimo u Pismu o … Continue reading Kako se Isus odnosio prema onima koji su znali da su grješnici?