Hebrejski kalendar

Prvi hebrejski kalendar, kako je dat u Bibliji, bio je prilagođen potrebama starog naroda, koji nije imao satova ni štampanih kalendara, a niti, koliko znamo, astronomije. Bio je zasnovan na jednostavnim principima – dan počinje sa zalazom sunca, tjedan se računao sedam dana, mjesec je počinjao sa mlađakom, a godina žetvom. Mi popravljamo naš solarni kalendar svake četvrte godine, kada se nakupi jedan cijeli dan, … Continue reading Hebrejski kalendar