John Piper: SNAGA KRŠĆANSKOG HEDONIZMA

“Do sada ne moliste ništa u ime moje. Molite i primit ćete, da radost vaša bude potpuna.” Ivan 16,24 Kršćanske hedoniste ponekad pitaju: „Jeste li voljni patiti kako bi se Bog proslavio?“ Drugim riječima, jeste li voljni odreći se svih radosti ako bi se Bog tako mogao proslaviti? Stvar je u tome da se, kod ovog pitanja, kršćanski hedonisti nađu u dilemi. Ako odgovorimo negativno, … Continue reading John Piper: SNAGA KRŠĆANSKOG HEDONIZMA