OVO DJECU KRIVO UČE O ANGLIKANIZMU NA KATOLIČKOM VJERONAUKU

Uporno se u udžbenicima rimokatoličkog vjeronauka ali i povijesti navodi kako je reformator Engleske crkve (anglikanske) kralj Henrik VIII. I svima kojima je poznat njegov život, posebno odnos prema ženama, protestantizam u Engleskoj dobija veoma tamnu notu. Je li to i namjera onih koji takve informacije plasiraju u udžbenicima? U udžbeniku katoličkog vjeronauka za drugu razred srednjih škola pod nazivom ODVAŽNI SVJEDOCI, Autora: Viktorija Gadža, … Continue reading OVO DJECU KRIVO UČE O ANGLIKANIZMU NA KATOLIČKOM VJERONAUKU

Henrik VIII ili Thomas Cranmer? Deset činjenica o reformaciji Crkve Engleske

Anglikansku crkvu danas čine 40 nacionalnih samostalnih crkava. Iako je Crkva Engleske majka svim Anglikanskim crkvama, ona ipak nije Crkva samo Engleza niti pojam anglikanac danas označava samo Engleze. On se odnosi na jednu od tradicija u kršćanstvu (kao što npr. rimokatolici nisu Rimljani niti su Grkokatolici Grci i sl.). Jedna od uobičajenih zabluda jest da je Crkvu Engleske osnovao okrutni kralj Henrik VIII te … Continue reading Henrik VIII ili Thomas Cranmer? Deset činjenica o reformaciji Crkve Engleske