lake and mountain

Kako je nastala pjesma “O Bože moj kad ovaj svijet promatram”

“How Great Thou Art” (na engleskom) u hrvatskom prijevodu O Bože moj kad ovaj svijet promatram je kršćanska himna utemeljena na švedskoj tradicionalnoj melodiji i pjesmi koju je napisao Carl Boberg (1859.–1940.) u Mönsteråsu u Švedskoj 1885. Prevedena je na njemački, a zatim na ruski; na engleski ju je s ruskog preveo engleski misionar Stuart K. Hine, koji je dodao i dva svoja originalna stiha. … Continue reading Kako je nastala pjesma “O Bože moj kad ovaj svijet promatram”