Imena Sotone koja nam otkrivaju njegov karakter

U Svetom je pismu za Sotonu upotrijebljen iznenađujući broj imena. Ona nam osiguravaju korisno polazište za istraživanje njegovih osobina. Za hebrejski um ime nije samo natpis; ono označuje karakter. Usprkos različitim imenima i stoljećima dugog perioda u kojem je Sveto pismo pisano, postoji uočljiva sličnost u načinu ka koji je taj veliki Neprijatelj promatran. Sin Božji Sotona ima jedan zapanjujući naziv koji je rijetko upotrijebljen, … Continue reading Imena Sotone koja nam otkrivaju njegov karakter