MOLITVA KOJU MOŽETE MOLITI U SVAKO DOBA DANA

Apostol Pavao nas poziva da molimo u svako doba, “bez prestanka” ((1 Sol 5,17). To dakako ne znači da trebamo biti po cijeli dan na jednom mjestu, odnosno u jednom molitvenom položaju, već da naš život uvijek bude u duhu molitve. Naš dan treba biti obilježen molitvenim životom: kada krenemo u novim dan, molit ćemo, kada započinjemo neki posao, molit ćemo, kada čujemo da je … Continue reading MOLITVA KOJU MOŽETE MOLITI U SVAKO DOBA DANA