Augsburško vjeroispovijedanje – O PRVOTNOM GRIJEHU (članak 2)

Augsburško vjeroispovjedanje (lat. Confessio Augustana), nastalo je 1530. godine. Te je godine car Karlo V. sazvao u Augsburgu sabor na kojem se trebalo odlučiti hoće li evangelici biti priznati u Carstvu…. Više vidi ovdje. Prethodni članci: Članak 1 – O Bogu Članak 2 – O PRVOTNOM GRIJEHU Nadalje, naše crkve također naučavaju da su nakon Adamovog pada, svi ljudi naravno začeti, rođeni u grijehu, što znači … Continue reading Augsburško vjeroispovijedanje – O PRVOTNOM GRIJEHU (članak 2)