O NAZIVIMA “JEDINOROĐENI” I “GOSPODIN” ZA KRISTA (Heidelberški katekizam 33-34)

33. Zašto nazivamo Krista «jedinorođenim Sinom» Božjim kada smo i mi Božja djeca? Jer je sam Krist vječni i naravni Božji Sin, dok nas je poradi Njega iz milosti Bog primio kao svoju djecu. Kratko razmatranje: U jednom od najljepših redaka Biblije čitamo: “Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u njega vjeruje, već … Continue reading O NAZIVIMA “JEDINOROĐENI” I “GOSPODIN” ZA KRISTA (Heidelberški katekizam 33-34)

DUH SVETI NAM OTKRIVA ISUSA

“I nitko ne može reći ‘Gospodin Isus”, osim u Duhu Svetom.” 1 Kor 12, 3b Pedeset dana nakon Uskrsa slavimo blagdan Duhova. Naziv Duhovi je preuzet iz staroslavenskog jezika gdje je to genitiv jednine a odnosi se na Duha Svetoga a ne na više duhova, kako to može zvučati u našem modernom jeziku. Zato s pravom možemo reći da je ovo blagdan Duha Svetoga. Pedeset dana iza … Continue reading DUH SVETI NAM OTKRIVA ISUSA