Jedinorođeni i Gospodin

Što znači jedinorođeni i Gospodin? (Heidelberški katekizam 33-34)

Krist je Sin Božji jedinorođeni i Gospodin. Biblija nam ga otkrivao kao takvog. Što to znači? O tome nam govore sljedeći članci Heidelberškog vjeroispovijedanja. Prethodna razmatranja vidi ovdje. Sin Božji Jedinorođeni i Gospodin 33. Zašto nazivamo Krista «jedinorođenim Sinom» Božjim kada smo i mi Božja djeca? Jer je sam Krist vječni i naravni Božji Sin, dok nas je poradi Njega iz milosti Bog primio kao svoju … Continue reading Što znači jedinorođeni i Gospodin? (Heidelberški katekizam 33-34)

DUH SVETI NAM OTKRIVA ISUSA

“I nitko ne može reći ‘Gospodin Isus”, osim u Duhu Svetom.” 1 Kor 12, 3b Pedeset dana nakon Uskrsa slavimo blagdan Duhova. Naziv Duhovi je preuzet iz staroslavenskog jezika gdje je to genitiv jednine a odnosi se na Duha Svetoga a ne na više duhova, kako to može zvučati u našem modernom jeziku. Zato s pravom možemo reći da je ovo blagdan Duha Svetoga. Pedeset dana iza … Continue reading DUH SVETI NAM OTKRIVA ISUSA