HULA NA DUHA SVETOGA

10. lipnja 2018. – Deseta nedjelja kroz godinu (B) Molitva dana:  Bože, od tebe dolazi svako dobro; daj da po tvom nadahnuću mislimo na ono što je pravo, i tobom vođeni uzmognemo to i izvršiti, po Kristu Isusu, Gospodinu našemu, koji s tobom i Duhom Svetim živi i kraljuje, jedan Bog, u sve vijeke vjekova. Amen. Čitanja: Post 3, 9-15; 2 Kor 4, 13 – 5,1; Mk 3, … Continue reading HULA NA DUHA SVETOGA