(VIDEO) JA SAM TRS, VI MLADICE – – Razmatranje Isusovih izjava “Ja sam…”

„JA SAM trs, vi mladice. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo ploda. Jer bez mene ne možete činiti ništa“ (Ivan 15,5). Sedma i posljednja Isusova Izjava „Ja sam“ glasi „Ja sam trs, vi mladice…“ ili kako se u drugome prijevodu veli „ Ja sam čokot a vi loze“. Nalazimo je u Ivanu 15, 5. Ova Isusova izjava kao da zaokružuje … Continue reading (VIDEO) JA SAM TRS, VI MLADICE – – Razmatranje Isusovih izjava “Ja sam…”

Kako voditi pobjednički kršćanski život?

»Ja sam istinski trs, a Otac moj – vinogradar. Svaku lozu na meni koja ne donosi roda on siječe, a svaku koja rod donosi čisti da više roda donese. Vi ste već očišćeni po riječi koju sam vam zborio. Ostanite u meni i ja u vama. Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe, ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni. Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u meni i ja u … Continue reading Kako voditi pobjednički kršćanski život?