“Da nisam ja Gospodine?” (Večernja molitva)

BIBLIJSKO ČITANJE Evanđelje po Mateju 26, 14-25 U ono vrijeme: Jedan od dvanaestorice, zvani Juda Iškariotski, pođe glavarima svećeničkim i reče: »Što ćete mi dati i ja ću vam ga predati.« A oni mu odmjeriše trideset srebrnika. Otada je tražio priliku da ga preda. Prvoga dana Beskvasnih kruhova pristupiše učenici Isusu i upitaše: »Gdje hoćeš da ti pripravimo te blaguješ pashu?« On reče: »Idite u … Continue reading “Da nisam ja Gospodine?” (Večernja molitva)

“Jedan će me od vas izdati” (Večernja molitva)

BIBLIJSKO ČITANJE Evanđelje po Ivanu 13, 21-33.36-38 U ono vrijeme: Isus, sjedeći sa svojim učenicima za stolom, potresen u duhu posvjedoči: »Zaista, zaista, kažem vam: jedan će me od vas izdati!« Učenici se zgledahu među sobom u nedoumici o kome to govori. A jedan od njegovih učenika — onaj kojega je Isus ljubio — bijaše za stolom Isusu do krila. Šimun Petar dade mu znak … Continue reading “Jedan će me od vas izdati” (Večernja molitva)

Ne želiš zajedništvo? Da nisi na Judinoj strani?

Rekavši to, potresen u duhu Isus posvjedoči: »Zaista, zaista, kažem vam: jedan će me od vas izdati!« Učenici se zgledahu među sobom u nedoumici o kome to govori. A jedan od njegovih učenika – onaj kojega je Isus ljubio – bijaše za stolom Isusu do krila. Šimun Petar dade mu znak i reče: »Pitaj tko je taj o kome govori.« Ovaj se privine Isusu uz prsa … Continue reading Ne želiš zajedništvo? Da nisi na Judinoj strani?