I duh postojan obnovi u meni

Davidov grijeh (5): “I duh postojan obnovi u meni”

„.. i duh postojan obnovi u meni“ (Psalam 51, 12) Govorili smo o prvome djelu ove molitve: „Čisto srce stvori mi, Bože..“ a sada govorimo o njezinu nastavku: „.. i duh postojan obnovi u meni“. Pročitajte prvi dio: BOŽJI JE POMAZANIK ZGRJEŠIO David je raskajani grješnik. Iskreno se pred Bogom kaje i traži Božje milosrđe. No, što dalje? Ljudi često na krivi način razumiju Božje oproštenje: … Continue reading Davidov grijeh (5): “I duh postojan obnovi u meni”

DAVIDOV GRIJEH (4): “Čisto srce stvori mi Bože”

„Čisto srce stvori mi Bože…“ (Psalam 51, 12) Nastavljamo naše razmišljanje o Davidu i njegovu pokajanju nakon njegovog velikog grijeha. I to ne samo jednog grijeha. Pročitajte prvi dio: BOŽJI JE POMAZANIK ZGRJEŠIO Zločinac moli: Čisto srce stvori mi Bože Na početku našega razmišljanja o ovoj temi vidjeli smo kako je jedan grijeh prouzročio niz različitih grijeha: Imajući u vidu sve što je David učinio, možemo … Continue reading DAVIDOV GRIJEH (4): “Čisto srce stvori mi Bože”

DAVIDOV GRIJEH (1): Božji pomazanik je zgriješio

U nekoliko nastavaka razmatramo Davidov grijeh. U prvom razmatranju razmišljamo o Davidovom padu. “A jednoga dana predvečer usta David sa svoje postelje prošeta se po krovu svoje palače. Opazi s krova ženu gdje se kupa. Ta žena bijaše izvanredno lijepa. David se propita za tu ženu. I rekoše mu: “Pa to je Bat – Šeba, kći Eliamova I žena Urije Hetita! Nato David posla glasnika … Continue reading DAVIDOV GRIJEH (1): Božji pomazanik je zgriješio