GRJEŠNIK KOJI TRAŽI DUH POSTOJAN – Razmatranje Davidovog grijeha (5. dio)

„.. i duh postojan obnovi u meni“ (Psalam 51, 12) Govorili smo o prvome djelu ove molitve: „Čisto srce stvori mi, Bože..“ a sada govorimo o njezinu nastavku: „.. i duh postojan obnovi u meni“. Pročitajte prvi dio: BOŽJI JE POMAZANIK ZGRJEŠIO Pročitajte drugi dio: OD GRIJEHA DO POKAJANJA I OPROŠTENJA Pročitajte treći dio: ŠTO KADA NESTANE RADOSTI SPASENJA? Pročitajte četvrti dio: ZLOČINAC KOJI TRAŽI ČISTO SRCE David … Continue reading GRJEŠNIK KOJI TRAŽI DUH POSTOJAN – Razmatranje Davidovog grijeha (5. dio)

ZLOČINAC KOJI TRAŽI ČISTO SRCE – Razmatranje Davidovog grijeha (4. dio)

„Čisto srce stvoriti mi, Bože…“ (Psalam 51, 12) Nastavljamo naše razmišljanje o Davidu i njegovu pokajanju nakon njegovog velikog grijeha. I to ne samo jednog grijeha. Pročitajte prvi dio: BOŽJI JE POMAZANIK ZGRJEŠIO Pročitajte drugi dio: OD GRIJEHA DO POKAJANJA I OPROŠTENJA Pročitajte treći dio: ŠTO KADA NESTANE RADOSTI SPASENJA? Na početku našega razmišljanja o ovoj temi vidjeli smo kako je jedan grijeh prouzročio niz različitih grijeha: … Continue reading ZLOČINAC KOJI TRAŽI ČISTO SRCE – Razmatranje Davidovog grijeha (4. dio)

BOŽJI JE POMAZANIK ZGRJEŠIO – Razmatranje Davidovog grijeha (1. dio)

“A jednoga dana predvečer usta David sa svoje postelje prošeta se po krovu svoje palače. Opazi s krova ženu gdje se kupa. Ta žena bijaše izvanredno lijepa. David se propita za tu ženu. I rekoše mu: “Pa to je Bat – Šeba, kći Eliamova I žena Urije Hetita! Nato David posla glasnika da je dovedu k njemu. Kad je došla, leže on s njom, upravo … Continue reading BOŽJI JE POMAZANIK ZGRJEŠIO – Razmatranje Davidovog grijeha (1. dio)