Kristova imena – Krist

Najbolje ga poznajemo kao Isusa Krista, ali to nije zapravo njegovo ime. Njegovo ime je Isus, Isus Bar-Josip, ili Isus Nazarećanin. Međutim “Krist” (grčki Hristos) je titula. Ona se na Isusa odnosi češće od bilo koje druge titule u Svetom Pismu. Ponekad Biblija preokreće redoslijed i govori o “Kristu Isusu”. Riječ Krist potječe od grčke riječi Hristos, što je prijevod starozavjetne riječi Mesija i znači … Continue reading Kristova imena – Krist

sky sunset person silhouette

Krist je trpio i umro kako bi nas izbavio od sadašnjeg zla

[On] dade sebe za grijehe naše da izbavi nas od sadašnjega svijeta zloga, po volji Boga i oca našega. (Galaćanima 1,4) Do naše smrti ili do Kristova ponovnog dolaska, živimo u „sadašnjem svijetu zlom“. Stoga, kada biblijski pisac kaže da je Krist sebe predao i izbavio nas „od sadašnjega svijeta zloga“, to ne znači da će nas Isus sada uzeti sa svijeta, nego da će … Continue reading Krist je trpio i umro kako bi nas izbavio od sadašnjeg zla