John MacArthur: Kršćani i samoobrana

Kršćani i samoobrana, odnosno smiju li kršćani upotrijebiti oružje u samoobrani? Na ovo pitanje odgovara poznati pastor John MacArthur u priloženom videu. Kršćani i samoobrana Pastor MacArthur podsjeća da je Isus svojim učenicima rekao da trebaju uzeti mač. Dakle, preporuča im da imaju tada aktualno oružje uz sebe. To se može protumačiti kao savjet da zaštite svoje živote ukoliko budu ugroženi. Potreba za samoobranom, smatra … Continue reading John MacArthur: Kršćani i samoobrana