Je li Ivan Krstitelj bio član Kumranske zajednice?

Sličnosti između onoga što znamo o Ivanu Krstitelju i aktivnosti kumranske zajednice nameću pitanje: nije li postojala veza između njih? Razmotrimo dvije glavne sličnosti. U judejskoj pustinji Prema Luki, Ivan je živio u pustinji (vidi Luka 1,80; 3,2). Budući da je krstio ljude u rijeci Jordan, prirodno je pretpostaviti da Luka govori o Judejskoj pustinji koja okružuje Mrtvo more, u koje se Jordan ulijeva. To … Continue reading Je li Ivan Krstitelj bio član Kumranske zajednice?