Sotonska primamljiva ponuda

“Ponovno ga odvede đavao na goru vrlo visoku te mu pokaza sva kraljevstva ovoga svijeta i njihovu raskoš, pa mu reče: ‘Sve ću ti ovo dati ako padneš ničice te mi se pokloniš’. Nato mu Isus reče: ‘Odstupi, Sotono, jer je pisano: Gospodaru, Bogu svojemu, klanjaj se i njemu jedinom služi’ “. Matej 4,8-10 U današnje vrijeme ponude pršte na sve strane. Reklame na cesti, … Continue reading Sotonska primamljiva ponuda