round silver and gold coins

Martin Luther: “O trgovini i lihvarenju”

Lutherov spis ‘O trgovini i lihvarenju’ je tiskan u lipnju 1524. godine. Na početku spisa kaže da je bio “upozoren i zamoljen” da se osvrne na neke financijske prakse toga vremena “tako da neki, iako malobrojni, mogu biti spašeni iz ralja i ponora pohlepe”, te je popustio tome zahtjevu iako svjestan da su stvari otišle predaleko da bi se promijenile njegovim pisanjem. “Prije svega, trgovci … Continue reading Martin Luther: “O trgovini i lihvarenju”