Zašto da ljubimo bližnjega?

Isusova zapovijed je da ljubimo bližnjega. Često čovjek postavlja pitanje opravdanosti toga zahtijeva. U članku koji je pred nama, Michael Green nam nudi odgovor. Zašto da ljubimo bližnjega? Zašto da čovjek, sa humanističkog stajališta, ljubi bližnjega? Nema očitog dokaza da bismo trebali biti nesebični, prijateljski raspoloženi, ljubazni ili iskreni. Bez sumnje, da bi ljudi mogli živjeti u zajednici, potrebno je donekle obuzdati naše agresivne i … Continue reading Zašto da ljubimo bližnjega?

Kršćanski otpor

Kada treba pružiti kršćanski otpor?

Kršćanski otpor svemu onome što se protivi evanđelju, odnosno učenju Krista nije alternativa već obveza. Postoji vrijeme kada će kršćanin morati pružiti otpor pritisku društva ili države. On je pozvan da se protivi đavlu, bez obzira na to u kakvom ga obliku đavao napada. Kada je Nabukodonozor įzdao totalitarnu, idolopokloničku naredbu, vjerni hebrejski izgnanici Šadrak, Mešak i Abed Nego uložili su svoj tihi protest. Nisu se … Continue reading Kada treba pružiti kršćanski otpor?

Sotona napada kroz nevolju, depresiju i strah

Nevolja Čovjek može zapasti u kušnju kroz nevolju ili fizičku nesreću. Sotona vrlo dobro zna kako da to izvede. Job je klasičan primjer. Njegov gubitak životinja i imetka, gubitak najbližih, fizičke bolesti, sve je to bilo sotonsko djelo, iako nikada nije bilo izvan Božje kontrole. To ne znači da svaki posrtaj i svaka fizička slabost izravno dolazi od đavla; ali može biti tako. U slučaju … Continue reading Sotona napada kroz nevolju, depresiju i strah

9 imena Sotone koja nam otkrivaju njegov karakter

U Svetom je pismu nalazimo brojna imena Sotone. Ona nam osiguravaju korisno polazište za istraživanje njegovih osobina. Za hebrejski um ime nije samo natpis; ono označuje karakter. Usprkos različitim imenima i stoljećima dugog perioda u kojem je Sveto pismo pisano, postoji uočljiva sličnost u načinu ka koji je taj veliki neprijatelj promatran. IMENA SOTONE 1. Sin Božji Sotona ima jedan zapanjujući naziv koji je rijetko … Continue reading 9 imena Sotone koja nam otkrivaju njegov karakter

Provjera proroštva – 7 principa

Apostol Pavao nam je dao principe po kojima je moguća provjera proroštva. Prva Korinćanima 14. obiluje mudrim kriterijima povodom ove teme. Proslavlja li proroštvo Boga? (1 Kor 14,25). Ako takozvano proroštvo uzvisuje proroka, neku crkvu ili denominaciju, možeš slobodno sumnjati u njega. Je li proroštvo u skladu sa Svetim pismom? U 37. i 38. retku, Pavao podsjeća proroke u Korintu da budu poslušni postavkama Pisma. … Continue reading Provjera proroštva – 7 principa

Posljedice grijeha naših praroditelja

Koje su sve posljedice grijeha naših praroditelja a koje osjećamo i danas? 1. Eva je povrijedila još nekoga. Grijeh je obično takav. Rijetko kad ne povrijedimo drugu osobu čak i našim izrazito privatnim grijesima. U ovom slučaju, ona je prouzročila Adamovu krivnju, a njihov odnos, koji je trebao biti mjesto najsnažnije podrške, postao je mjesto najjačeg raskola. 2. Osjećali su se nečistima.  Svo vrijeme su … Continue reading Posljedice grijeha naših praroditelja

7 činjenica za krštenje djece kod protestanata

Krštenje djece kod protestanata. Izvorne protestantske crkve: Evangelici (luterani), Reformirani (kalvini, prezbiterijanci), Anglikanci (episkopalci), i Metodisti obavljaju krštenje djece, odnosno krste djecu vjerujućih.  Baptisti, pentekostalci i ostale tzv. Crkve reformacijske baštine, smatraju ovakvu praksu nebiblijskom i krivom. No, pošteno je čuti razloge zbog kojih protestantske crkve krste djecu i smatraju takvu praksu ispravnom. O tome progovara Michael Green u svojoj knjizi Krštenje: Krštenje djece kod … Continue reading 7 činjenica za krštenje djece kod protestanata

ZNATE LI ŠTO JE TO KONFIRMACIJA? Što o tome govori Michael Green?

U Rimokatoličkoj crkvi djeca oko svoje desete godine pristupaju prvoj pričesti a u novije vrijeme tek u srednjoj školi i krizmi. U Pravoslavnoj crkvi osoba koja prima sakrament krštenja, bilo da je beba ili odrasla osoba, odmah uz krštenje biva i miropomazana, odnosno krizmana. Krštena i miropomazana osoba se može pričestiti pa makar bila i beba. Kod rimokatolika krizmu udjeljuje biskup, dok kod pravoslavnih je … Continue reading ZNATE LI ŠTO JE TO KONFIRMACIJA? Što o tome govori Michael Green?