close up photo of wooden gavel

Bog nije fer i to je dobro za nas

Često čujemo razmišljanje: “Ako Bog postoji, zašto dopušta zlo i patnju?”. Ako Boga ima i dopušta zlo, onda on nije fer. Bog nije fer. Jer da je fer, tada bi iskusili samo njegov pravedni sud, njegovu apsolutnu pravednost i kaznu za naše grijehe, našu neposlušnost odnosno buntovnost prema Bogu. Kada bi nas Gospod sudio po djelima, što bi mogli očekivati? No, Bog je pun milosti … Continue reading Bog nije fer i to je dobro za nas

Kad Bog prašta, grijeha se ne spominje

»Evo dolaze dani – govori Gospodin – kad ću s domom Izraelovim i s domom Judinim sklopiti novi savez. Ne savez kakav sam sklopio s ocima njihovim u dan kad ih uzeh za ruku da ih izvedem iz zemlje egipatske, savez što ga oni razvrgoše premda sam ja gospodar njihov – govori Gospodin. Nego, ovo je savez što ću ga sklopiti s domom Izraelovim poslije … Continue reading Kad Bog prašta, grijeha se ne spominje

MOLITVA ZA MILOST NAD NAŠOM POKVARENOM NARAVI

O pokvarenosti naravi i o učinku milosti Božje Sluga: Gospode Bože moj, koji si me stvorio na sliku i priliku svoju, udijeli mi ovu milost koju si označio kao tako veliku i potrebnu za spasenje: da svladam preopaku narav svoju koja me navodi na grijehe i vodi u propast. Osjećam naime u svome tijelu zakon grijeha koji se protivi zakonu duha moga; i zarobljenoga me … Continue reading MOLITVA ZA MILOST NAD NAŠOM POKVARENOM NARAVI